Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.
KAPAT

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Fatura Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

İEO08.12.2017 / 16:045975

Dönem sonu / yıl sonu olması nedeniyle fatura düzenlemede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında İEO Mali Danışmanı İsmail Hakkı Güneş'in hazırladığı çalışma aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda faturalarla ilgili "FATURANIN ŞEKLİ" , "FATURANIN NİZAMI",  "YANLIŞ KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ" olarak VUK madde: 230-231 ve 217'inci maddelerde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu maddelerde faturada bulunması gereken bilgiler ve fatura düzenlemesinde uyulacak kurallar belirtilmiştir.

 

Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

………………………………………………..

 

Mükerrer madde 257'de;

"1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya" Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Maliye Bakanlığı; yukarıda yer alan yetkisine istinaden malın veya işin nev'i, miktarı, kısmına kurum adına karşılanan reçete sayısı, reçete grubu ve dönemi yazılarak ……."  ADET VE İLGİLİ GRUP REÇETE BEDELİ olduğunu göstererek sağlık hizmet sunucularına (eczaneler) özel düzenlemeler getirmiştir.

……………………………………………………..

 

Madde 231 – Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

 

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

Sağlık hizmet sunucularına (eczaneler) fatura düzenlemede: SGK'ya ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilmeleri uygun görülmüştür. Eczaneler tarafından SGK'ya düzenlenecek faturalarda her ayın ilk ve son günü kapsayan döneme ait reçeteler o ayın son günü tarihini kapsayacak şekilde faturalanacaktır.

 

Bunları Okudunuz Mu?